Bergrivier
Terug na hoofblad
Hoofstories
Plaaslike film op silwerdoek “Die hoenders het nog `n hok, maar ek weet nie of ek nog `n huis het nie.” Hierdie woorde van Albertus in die plaaslik-vervaardigde rolprent Baai Baai Slippersbaai Die Movie, ruk aan die hart.
Kitshoff pak nou medies ná top-jaar Die eer as die top-matrikulant in die hele Weskusstreek, gaan aan Gizelle Kitshoff van Hoërskool Dirkie Uys op Moorreesburg wat met ‘n uitnemende gemiddeld van 92.9% vir haar matriekeindeksamen spog.
Nog stories
Playing chess at Curro
Senekal, Lee crowned in international competition
Jou Goeie Nuus - Gratis - Koerant met 'n Verskil in die Swartland - Ons dien en bou © die courant hou kopiereg op alle inhoud van hierdie webwerf en geen deel daarvan mag sonder die bestuur se toestemming gekopieer word nie.