Wellington
Terug na hoofblad
Hoofstories
Danelene is 'n dromer en doener Danelene Ruiters is nie net ‘n dromer met groot idees nie, sy is ook ‘n doener wat woeker om haar drome vir landelike mense gestalte te laat neem. Hierdie plaasmeisie van Wellington is baie trots op haar landelike herkoms en het die afgelope week haar eie nie-winsgewende organisasie, Rural and Proud, geregistreer.
Karel is ‘n kampioen in plaaslike gemeenskap Die Wellingtonner Karel Dampies is iemand wat ‘n mens nie in een sin kan opsom nie. Hierdie veelsydige man is 'n professionele administrateur, ‘n kunstenaar en by soveel gemeenskapsprojekte betrokke, dat ‘n mens wonder hoe hy genoeg ure in ‘n dag vir alles kan inruim.
Nog stories
Damme se vlakke styg skerp
Sunfield-film 'n finalis vir internasionale toekenning
Jou Goeie Nuus - Gratis - Koerant met 'n Verskil in die Swartland - Ons dien en bou © die courant hou kopiereg op alle inhoud van hierdie webwerf en geen deel daarvan mag sonder die bestuur se toestemming gekopieer word nie.